Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh, đây là một câu hỏi vật lý mà tất cả mọi học sinh cần phải biết, vì trong đề khi trung học phổ thông thường có những câu hỏi tương tự như thế này. Dưới đây là câu trả lời của các chuyên gia.

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

Không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh, là bởi vì các chất sẽ nở ra khi nóng lên và sẽ co lại khi lạnh đi. Do đó, không khí nóng sẽ làm cho các chất nở ra nhiều hơn, chứa được ít các chất hơn, nhờ điều đó nó giúp cho trọng lượng riêng của không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.

Khác với không khí nóng, không khí lạnh sẽ bị co lại, chứa được nhiều các chất hơn, vì thế nó sẽ làm cho trọng lượng riêng tăng lên, và nặng hơn không khí nóng.

khí nóng nhẹ hơn khí lạnh
Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

Ví dụ: Khi ta bơm không khí nóng và không khí lạnh vào hai quả bóng bay. Kết quả nhận được sẽ là, quả bóng bay được bơm không khí lạnh sẽ không thể bay lên được. Còn quả bóng bay được bơm không khí nóng sẽ bay lên cao được.

Câu hỏi được trích từ đề thi vật lý

Câu hỏi: Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

  • Đáp án A: Khi lạnh khí co lại, khối lượng 1m3 khí tăng
  • Đáp án B: Khí lạnh thể tích của không khí lớn hơn khí nóng
  • Đáp án C: Khí nóng khối lượng riêng của khí, nhỏ hơn khối lượng riêng của khí lạnh
  • Đáp án D: Trọng lượng của khí thay đổi khi lạnh

Đán án đúng cho câu hỏi này sẽ là đáp án C. Khí nóng khối lượng riêng của khí, nhỏ hơn khối lượng riêng của khí lạnh.

Khí nóng và khí lạnh khác nhau như thế nào?

Khí nóng sẽ có xu hướng bốc lên trên, khí lạnh lại có xu hướng kết tủa. Khí nóng sẽ làm nở các nguyên tử, phân tử ra. Khí lạnh sẽ làm co lại các nguyên tử, phân tử.

Tại sao khinh khí cầu lại bay lên được

Khinh khí cầu bay lên được là vì nó được đốt bằng lửa khí gas, những quả khinh khí cầu chứa rất nhiều không khí nóng, không khí nóng sẽ nhẹ hơn không khí ở bên ngoài. Do đó, khinh khí cầu sẽ bay lên được lên cao.

tại sao khí nóng lại nhẹ hơn khí lạnh
Khinh khí cầu bay lên nhờ khí nóng

Để có thể hạ được khinh khí cầu, thì người ta chỉ cần giảm bớt khí nóng, là khinh khí cầu sẽ dần dần hạ xuống. Để giảm khí nóng trên khinh khí cầu thì người ta chỉ cần tắt, giảm bớt lửa đi là được.

Cũng giống như việc bốc hơi nước, khi nhiệt độ quá nóng, nó sẽ làm cho không khí nóng hơn. Do đó, nó sẽ xảy ra tình trạng bốc hơi nước.

Tại sao bóng bay lại có thể bay lên cao được?

Để cho các quả bóng bay có thể bay lên cao được, người ta sẽ bơm khí hydro, hoặc khí heli vào quả bóng bay, nó sẽ làm cho những quả bóng bay bay lên cao. Khí hydro và khí heli sẽ nhẹ hơn không khí, vì vậy nó sẽ giúp cho quả bóng bay bay lên cao.

tại sao bóng bay lại bay lên trời được
Bóng bay bay lên được nhờ khí hydro, heli

Không khí nóng có thể sẽ làm cho những quả bóng bay bay lên cao được, nhưng người ta sẽ không bơm khí nóng vào trong những quả bóng bay, vì khi bơm khí nóng vào quả bóng bay nó sẽ làm quả bóng bay dễ bị nổ, vỡ.

Bài viết liên quan: